منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
ارزشيابي فرآيند مداخلات تغذيه در سطح جامعه : برنامه قلب سالم اصفهان 594
تغييرات آگاهي و نگرش جامعه شهری اصفهان پس از اجراي اولين مانور كاهش آلودگي هوا در اصفهان 533
بررسي اثرات خروج زود هنگام لوله ي سينه اي پس از جراحي پيوند عروق كرونر بيماران مبتلا به گرفتگي عروق 558
بررسی مقاومت به اسپیرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط ان با شدت درگیری عروق کرونر 568
اثر کنجد Sesamum indicumLبر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوش های هایپر کلسترولمیک 710
مقایسه میانگین سطح آنتی بادی ضد کاردیولیپین و ضد فسفولیپید و پاسخ و عدم پاسخ به استرپتوکیناز در مردان مبتلا به سکته حاد قلبی 666
اثر حفاظتی کدو ((Cucurbita pepol بر آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان 491
کاهش عوامل خطر انعقادی، اکسیداتیو، آپولیپوپروتئین و پیشرفت آترواسکلروز تحت تاثیر مصرف سرکه سیب در خرگوش های هایپر کلسترولمیک 594
بررسی اثر کنگر -Gundelia tournef ortii L - بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی موثر در آترواسکلروز در مدل حیوانی 589
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سر شاخه گلدار Amaranthus caudatusl بر برخی فاکتورهای بیو شیمیایی بیماری های قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوش های با کلستول خون بالا 663