منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
ارزشيابي فرآيند مداخلات تغذيه در سطح جامعه : برنامه قلب سالم اصفهان 565
تغييرات آگاهي و نگرش جامعه شهری اصفهان پس از اجراي اولين مانور كاهش آلودگي هوا در اصفهان 507
بررسي اثرات خروج زود هنگام لوله ي سينه اي پس از جراحي پيوند عروق كرونر بيماران مبتلا به گرفتگي عروق 528
بررسی مقاومت به اسپیرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط ان با شدت درگیری عروق کرونر 541
اثر کنجد Sesamum indicumLبر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوش های هایپر کلسترولمیک 679
مقایسه میانگین سطح آنتی بادی ضد کاردیولیپین و ضد فسفولیپید و پاسخ و عدم پاسخ به استرپتوکیناز در مردان مبتلا به سکته حاد قلبی 635
اثر حفاظتی کدو ((Cucurbita pepol بر آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان 466
کاهش عوامل خطر انعقادی، اکسیداتیو، آپولیپوپروتئین و پیشرفت آترواسکلروز تحت تاثیر مصرف سرکه سیب در خرگوش های هایپر کلسترولمیک 574
بررسی اثر کنگر -Gundelia tournef ortii L - بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی موثر در آترواسکلروز در مدل حیوانی 557
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سر شاخه گلدار Amaranthus caudatusl بر برخی فاکتورهای بیو شیمیایی بیماری های قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوش های با کلستول خون بالا 636