منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
ارزشيابي فرآيند مداخلات تغذيه در سطح جامعه : برنامه قلب سالم اصفهان 643
تغييرات آگاهي و نگرش جامعه شهری اصفهان پس از اجراي اولين مانور كاهش آلودگي هوا در اصفهان 583
بررسي اثرات خروج زود هنگام لوله ي سينه اي پس از جراحي پيوند عروق كرونر بيماران مبتلا به گرفتگي عروق 604
بررسی مقاومت به اسپیرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط ان با شدت درگیری عروق کرونر 618
اثر کنجد Sesamum indicumLبر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوش های هایپر کلسترولمیک 758
مقایسه میانگین سطح آنتی بادی ضد کاردیولیپین و ضد فسفولیپید و پاسخ و عدم پاسخ به استرپتوکیناز در مردان مبتلا به سکته حاد قلبی 715
اثر حفاظتی کدو ((Cucurbita pepol بر آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان 537
کاهش عوامل خطر انعقادی، اکسیداتیو، آپولیپوپروتئین و پیشرفت آترواسکلروز تحت تاثیر مصرف سرکه سیب در خرگوش های هایپر کلسترولمیک 641
بررسی اثر کنگر -Gundelia tournef ortii L - بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی موثر در آترواسکلروز در مدل حیوانی 637
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سر شاخه گلدار Amaranthus caudatusl بر برخی فاکتورهای بیو شیمیایی بیماری های قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوش های با کلستول خون بالا 713