منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
شیوع دیابت غیر وابسته به انسولين در فاصله سالهاي 1355 ، 1376 577
تأثير تمرين استقامتي بر توان هوازي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروز 532
مدل جامع کشوري ارزشيابي مشاهده ي بين المللي كنترل دخانيات 504
تأثير مداخله آموزشي براساس الگوي PRECEDE بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران با عمل جراحي تعويض عروق كرونر 492
تغييرات ظرفيت محلي بيماران پس از سكته قلبي در مه دوره باز تواني ورزشي 541
تأثير برنامه آموزشي بر اساس الگوي پرسيد بر افسردگي بيماران با عمل جراحي باي پاس عروق كرونر 494
تأثير داروي سيد نافيل بر بهبود بيماران دچار فشار خون ريوي به علت مسموميت با گاز خردل يك مطالعه نيمه تجربي 696
آيا نسبت پروتئين به كراتینين ادارا صبحگاهي مي تواند پيشگويي كننده ي شدت بيماري عروق كرونر باشد ؟ يكي مطالعه آنژيوگرافيك 500
تأثير برنامه آموزش بهداشت بر افسردگي بيماران بعد از جراحي باي پاس عروق كرونر 458
مفاهيمي از ارزشيابي كيفي يك برنامه سلامت مبتني بر جامعه 493