منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
شیوع دیابت غیر وابسته به انسولين در فاصله سالهاي 1355 ، 1376 529
تأثير تمرين استقامتي بر توان هوازي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروز 482
مدل جامع کشوري ارزشيابي مشاهده ي بين المللي كنترل دخانيات 454
تأثير مداخله آموزشي براساس الگوي PRECEDE بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران با عمل جراحي تعويض عروق كرونر 446
تغييرات ظرفيت محلي بيماران پس از سكته قلبي در مه دوره باز تواني ورزشي 494
تأثير برنامه آموزشي بر اساس الگوي پرسيد بر افسردگي بيماران با عمل جراحي باي پاس عروق كرونر 447
تأثير داروي سيد نافيل بر بهبود بيماران دچار فشار خون ريوي به علت مسموميت با گاز خردل يك مطالعه نيمه تجربي 651
آيا نسبت پروتئين به كراتینين ادارا صبحگاهي مي تواند پيشگويي كننده ي شدت بيماري عروق كرونر باشد ؟ يكي مطالعه آنژيوگرافيك 456
تأثير برنامه آموزش بهداشت بر افسردگي بيماران بعد از جراحي باي پاس عروق كرونر 412
مفاهيمي از ارزشيابي كيفي يك برنامه سلامت مبتني بر جامعه 449