منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
آيا مدل Euro Score در تخمين مرگ و مير پيش از جراحي باي پس کرونري در بيماران ايراني معيار مناسبي است 360
بررسي ارتباط عوامل خطر قلبي عروقي با تغييرات الكتروكارديوگرام « برنامه ي قلب سالم اصفهان » 404
ارتباط بين سطح لاكتات سرمي و عوارض ناشي از عمل جراحي پيوند عروق كروني در بيماران قلبي 434
الگوي درمانهاي دارويي در مبتلايان به سندرم متابوليك يافته هاي برنامه قلب سالم اصفهان 422
بررسي اثرات خروج زود هنگام لوله سينه اي پس از جرابي پيوند عروق كرونر بيماران مبتلا به گرفتگي عروق 446
ميزان سديم و پتاسيم دفعي ادرار 24 ساعته و ارتباط آنها با فشار خون در بزرگسالان شهر اصفهان - 78-1377 - 410
عوامل خطر زاي بيماري هاي قلبي عروقي در يك جمعيت كارگري در اصفهان 457
وضعيت ريسك فاكتورهاي جديد بيماريهاي قلبي وعروقي در جامعه شهري اصفهان 466
بررسي اثر گاليم بر فونكسيون كبدي در رات 446
اثر گاليم بر پارامترهاي بيليروبين و آمينوترانسفرازها در موش صحرايي 438