منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
يا ضخامت انتيما – مديا در محل كاروتيد مشترك فاكتور پيشگويي كننده مستقلي از بيماريهاي عروق كرونر است 532
تنگي شريانهاي كاروتيد و ورتبرال در بيماران با سابقه عمل باي پاس عروق كرونر 548
شيوع پرفشاري خون و ارتباط آن با ساير عوامل خطر بيماريهاي قلبي- عروقي 541
آگاهي نظري و مهارت سنجي پرسنل پرستاري به كارورزان و دستياران مركز پزشكي الزهرا(س) اصفهان در مورد احيا قلبي- ريوي در سال 1382 568
همبستگي چاقي بر اساس شاخص توده بدني، نسبت به دورشكم به دور لگن و اندازه دور شكم با فاكتورهاي خطر بيماريهاي قلبي عروقي -طرح قلب سالم اصفهان- 468
ريسك فاكتورهاي آترواسكلروزيس در مردان سيگاري در معرض دود سيگار و غير سيگاري مبتلا به پرفشاري خون در نواحي مركزي ايران 518
مقايسه ميزان تنگي مجدد در بيماران بالون آنژيوپلاستي با و بدون استنت 531
بررسي رابطه وزن با عوامل خطرساز قلبي عروقي در يك جامعه نمونه از مركز ايران -برنامه قلب سالم اصفهان- 524
دانش، نگرش و عملكرد تغذيه اي كاركنان بهداشتي در مورد بيماريهاي قلبي- عروقي: -نتايج برنامه قلب سالم اصفهان 80-1379 - 482
روند ده ساله پرفشاري خون در افراد بالاي 18 سال شهر اصفهان 536