منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
آیا سطح تستوسترون پلاسما در زنان یائسه با در گیری عروق کرونر بالاتر است 480
شيوع ديابت در افراد بالاي 19 سال استان هاي اصفهان و مركزي درسال 1380 428
بررسي رابطه فشار خون با گر گرفتگي در زنان يائسه 551
بررسي وضعيت ليپيدهای سرم افراد بالاي 30 سال براساس جمعيت برنامه قلب سالم اصفهان 567
اثر ليپوساكشن بر عوامل خطر بيماري عروق كرونر به ماركرهاي التهابي وتوده بطن چپ در زنان چاق غير ديابتي 422
بررسي مقايسه اي پارامترهاي كنترل فشار خون در انواع كاپتوپريل ساخت داخل و خارج كشور توسط پايش آمبولاتوري يا 24 ساعته فشار خون 457
بررسي ارزش تشخيص كلسيفيكاسيون عروق كرونر در تنگي عروق 429
بررسي ارتباط آپوليپو پروتئين هايB , A و اسيد هاي چرب ترانس با حوادث قلبي–عروقي: مطالعه ي هم گروهي برنامه ي قلب سالم اصفهان 433
آيا فاكتورهاي التهابي ICAM و VCAM مي توانند وسعت درگيري عروق كرونر را در بيماران با آنژين پايدار پيش گويي كنند 426
بررسي ميزان بروز و رشد ميوم رحمي در 1100 بيمار خانم نابارور پس از تحريك تخمك گذاري در مركز آموزشي درماني شهيد اكبر آبادي و پژوهشكده رويان 434