منوی اصلی

ارتباط چاقي با خطر قلبي عروقي در بزرگسالان ساکن مرکز ايران: نتايج برنامه قلب سالم اصفهان

 

از آنجا که نسبت شانس ابتلا به اين عوامل خطر با افزايش   wc و BMI  افزايش يافت مي توان نتيجه گرفت که هر دو شاخص چاقي ، نقش تعيين کننده اي براي ابتلا به عوامل خطر CVD داشته است


ارتباط چاقي با خطر قلبي عروقي در بزرگسالان ساکن مرکز ايران


تهيه کنندگان:نوشين محمدي فرد ، حميدرضا شمس ، زمزم پاکنهاد ، فيروزه سجادي ، مريم مقرون