منوی اصلی

پروژه قلب سالم اصفهان: برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگري و کنترل بيماريهاي قلبي، عروقي: طراحي روش اجراء و تجربيات نخست

 

اين مطالعه يک برنامه مداخلاتي جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطر ساز بيماريهاي عروق کرونر و استروک و بهبود آگاهي ، نگرش و عملکرد مردم و پرسنل بهداشتي در رابطه با اين عوامل و همچنين راههاي پيشگري از آنها مي باشد.

 

پروژه قلب سالم اصفهان: برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگري و کنترل بيماريهاي قلبي، عروقي


تهيه کنندگان:نوشين محمدي فر، نضال صراف زادگان ، غلامحسين صدري، حسين ملک افضلي ، شهناز شاهرخي