منوی اصلی

داروهاي مصرفي بيماران مبتلا به فشار خون بالا در نواحي مرکزي ايران

 

نتيجه اين که رژيمهاي دارويي در بسياري از بيماران مبتلا به فشار خون بالا همخوانی با رژيم هاي توصيه شده ندارد و اين امر نه تنها باعث کنترل فشار خون نمي گردد و بلکه باعث افزايش عوارض و نهايتا" کاهش همکاري بيماران خواهد گرديد . و اين نتيجه ضرورت آموزش دقيق پزشکان، پرسنل بهداشتي، و بيماران را بيان مي کند

 

داروهاي مصرفي بيماران مبتلا به فشار خون بالا در نواحي مرکزي ايران


تهيه کنندگان :، عليرضا خسروي، نوشين محمدي فر، شهناز شاهرخی ، شاهين شيراني ، رضوان انصاري