منوی اصلی

گیاهان دارویی موثر بر بیماریهای پوستی

 

مجموعه آموزشی درباره گیاهان داروئی موثر بر بیماریهای پوستی که در سمینار علمی و باز آموزی گیاه درمانی ارائه شده است


مجموعه آموزشی درباره گیاهان داروئی

 

تهیه کننده: دکتر فریبرز معطر