منوی اصلی

تصویر برداری مادون قرمز در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان (سینه راست ماستکتومی شده

 

این فایل شامل تصویر سینه راست ماستکتومی شده در بیمارستان سید الشهداء اصفهان است که تصویر برداری مادون قرمرز از روبرو و پهلوی چپ و راست با زوایای 45 درجه و 90درجه تهیه شده است

 

تصویر برداری مادون قرمز در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان


تهیه کننده: مرکز تحقیقات پردازش تصویر وسیگنال پزشکی