منوی اصلی

شناسایی آریتمی های حاد دهلیزی- بطنی بر اساس بخش بندی و تشخیص کامل ECG ارزیابی بر اساس پایگاه داده استاندارد MIT/ BIH

 

این مقاله درباره شناسایی آریتمی های حاد دهلیزی- بطنی بر اساس بخش بندی وتشخیص کامل ECG می باشد

 

شناسایی آریتمی های حاد دهلیزی- بطنی بر اساس بخش بندی و تشخیص کامل   ECG  ارزیابی بر اساس پایگاه داده استاندارد  MIT/ BIH


تهیه کنندگان: کتایون شجاعیان، رسول امیر فتاحی، فرزانه کلاهدوزان