منوی اصلی

افزودن تو پیرامات: به درمان اسکیزوفرنی: کار آزمایی بالینی دوسوکور

 

تو پیرامات: خصوصی با توجه به تاثیر آن بر روی علائم منفی و کنترل افزایش وزن ناشی از مصرف داروهای آنتی سایکوتیک، می تواند به عنوان یک درمان موثر کمکی در کنترل علائم اسکیزوفرنی مطرح باشد


افزودن تو پیرامات: به درمان اسکیزوفرنی: کار آزمایی بالینی دوسوکور

 

تهیه کنندگان: غفور موسوی، شراره گلچین، حمید افشاری، حمید رضا روح افزا