منوی اصلی

اختلال تبدیلی، تشخیص، درمان

 

درباره اختلال تبدیلی و روشهای تشخیص و درمان آن، مکانیسم های دفاعی، کما، ضعف و فلج بی حسی، کوری، کری ناشی از این بیماری و درمان آن

 

اختلال تبدیلی، تشخیص، درمان


تهیه کننده: صفا مقصود لو