منوی اصلی

پیشگیری از چاقی در دوران کودکی و نوجوانی

 

درباره بیمارهای غیر واگیر، بیماریهای گرفتگی عروق، دیابت، پوکی استخوان، بیماری های تنفسی، بیماریهای کبدی، روند چاقی در کشورهای جهان، بررسی وزن در کودکان و نوجوانان


پیشگیری از چاقی در دوران کودکی و نوجوانی

 

تهیه کننده:رویا کلیشادی