منوی اصلی

بیست و پنجمین صورت جلسه شورای بررسی موضوعات کارورزی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 83

 

بررسی پروپوزال و طرح های تحقیقاتی دانشکده.پزشکی (کارورزی)


بیست و پنجمین صورت جلسه شورای بررسی موضوعات کارورزی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 83

 

تهیه کننده: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی