منوی اصلی

بررسي الگوي فعاليت جسمي نوجوانان در اصفهان

 

نتايج يافته هاي مطالعه حاضر،ضمن ارائه يك پرسشنامه ساده و معتبر خود ايفا، نشان دهنده وضعيت نامطلوب فعالت جسمي در نوجوانان به ويژه در دختران و در مقطع دبيرستان بوده و بر لزوم توجه بيشتر به ارتقاء فعاليت جسمي نوجوانان و فراهم آوردن تسهيلات در اين رابطه تأكيد مي نمايد.

 

بررسي الگوي فعاليت جسمي نوجوانان در اصفهان


تهيه كنندگان:‌ رويا كليشادي، كتايون ربيعي، عليرضا خسروي، فاطمه فاموري، معصومه صادقي