منوی اصلی

بررسی اثر خرما بر قند بعد از غذا در زنان دیابتی نوع II مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم استان اصفهان

 

این مقاله تحقیقی است بر اثر فروکتوز موجود در خرما بر قند بعد از غذا در زنان دیابتی نوع 2 در مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم  اصفهان

 

بررسی اثر خرما بر قند بعد از غذا در زنان دیابتی


تهیه کنندگان: بدرالملوک فرقانی، نازیلا کسائیان، مریم طلا مینائی، مریم زارع، سامان حقیقی