منوی اصلی

ساخت یک نرم افزار رایانه ای جهت طراحی پروتزهای پارسیل متحرک بخش دوم: معرفی نرم افزار آرپی دی گراف RPD Graph

 

از این سیستم قدم به قدم در آموزش طراحی پروتز های متحرک می توان سود جست

 

ساخت یک نرم افزار رایانه ای جهت طراحی پروتزهای پارسیل متحرک بخش دوم: معرفی نرم افزار آرپی دی گراف


تهیه کنندگان: فرحناز نجاتی دانش ،امید صوابی، بابک صراف پور، داریوش میرابی