منوی اصلی

ملاحظات کاربرد پست در ترمیم دندان های درمان ریشه شده

 

هدف از ارائه این مقاله مروری بر ملاحظات استفاده از پست در ترمیم دندان های درمان ریشه شده می باشد

 

ملاحظات کاربرد پست در ترمیم دندان های درمان ریشه شده


تهیه کنندگان: عباسعلی خادمی ، مازیار ابراهیمی دستگردی ، کاظم خسروی ، مریم خوروشی ، امید صوابی