منوی اصلی

بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته های جراحی در زمینه ی احتیاطات استاندارد

 

این فایل حاوی مقاله ای درباره دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته های جراحی در زمینه ی احتیاطات استاندارد می باشد


بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته های جراحی


تهیه کنندگان: بهروز عطایی، عباسعلی جوادی، فرزین خوروش، آناهیتا بابک، زهرا امینی پزوه