منوی اصلی

شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی

 

این فایل مقاله ای درباره میزان شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی است که از طریق فراخوان عمومی در یک طرح چهار ماهه صورت گرفته است


میزان شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی


تهیه کنندگان: رضا فدایی نوبری، مرجان مشکاتی، بهروز عطایی، کمال حیدری، نازیلا کسائیان