منوی اصلی

يك بيمار مشكوك به آمبولي ريوي

 

درباره يك بيمار 25 ساله كه پس از زايمان با تشخيص آمبولي ريوي به بيمارستان الزهراء اعزام شده است .

 

يك بيمار مشكوك به آمبولي ريوي


تهيه كننده : دكتر محرابيان