منوی اصلی

استئو پروزیس

 

درباره تعریف استئوپروز، اهمیت، اپید میولوژی، علل و انواع استئوپروز، علائم بالینی و پاراکلینیکی، پیشگیری و درمان، نقش تغذیه و ورزش در درمان آن


استئو پروزیس