منوی اصلی

سر به جلو

درباره وضعیت سر به جلو ( forward head) نشانه و عوارض، افتادگی شانه ها، افتادگی سینه، کاهش عملکرد ریوی


سر به جلو