منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
شیوع سرولوژیک عفونت سیاه سرفه در دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 485
کاربرد روش تلفیقی در کنترل لیشمانیوز جلدی در حرم امام زاده آقا علی عباس (س) در نطنز اصفهان در سال های 1377-1375 487
افتراق مایه پلور اگزوداتیو از ترانسوداتیو با اندازه گیری های روبین و کلسترول 686
هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی اعتیاد تزریقی:میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطر ساز مرتبط 500
بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با هپاتیت B 524
بررسی عوامل خطر هپاتیت B در اهدا کنندگان خون استان اصفهان در سال 1383 558
مقایسه اثر و عوارض دو رژیم درمانی متفاوت با استراتژی DOTS در بیماران مسلول ریوی خلط مثبت 537
بررسی پراکنش جغرافیایی گوسفندان آنتی بادی مثبت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) در استان اصفهان در سال 1383-1384 615
بررسی ارتباط هپاتیت های B و C با ترومبوز وریدهای عمقی در افراد معتاد تزریقی 563