منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
بررسی اثر مکمل ویتامین D خوراکی در درمان سل ریوی با اسمیر خلط مثبت 410
غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان های استان اصفهان 392
شیوع رفتار های پر خطر در زنان زندانی استان اصفهان 651
بررسی شیوع هپاتیت B، هپاتبت C و عوامل خطر اصلی در معتادان تزریقی HIV مثبت در شهر اصفهان 431
شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت C و HIV در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 493
مقایسه میانگین سطح سرمی HBs آنتی بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیت B 523
بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان 438
شیوع آلودگی ویروس هپاتیت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان 366
آیا فراوانی نسبی هلیکوباکتر پیلوری در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 با سایرین متفاوت است؟ 466
فراوانی نسبی هپاتیت B و هپاتیت C و عوامل خطرزای آنها در رانندگان وسایط نقلیه سنگین در اصفهان 498