منوی اصلی

نمايش # 
عنوان کليکها
شیوع رفتار های پر خطر در زنان زندانی استان اصفهان 473
بررسی شیوع هپاتیت B ، هپاتیت C و عوامل خطر اصلی در معتادان تزریقی HIV مثبت در شهر اصفهان 608
بررسی تغییرات کورتیزول و تری گلیسیرید خون در ورزشکاران دوهای استقامتی و مقایسه ان با گروه شاهد 471
مقایسه میانگین سطح سرمی HBs انتی بادی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و گروه شاهد به دنبال تزریق واکسن هپاتیتB 449
بررسی سروا پید میولوژی تب خونریزی دهنده کریهه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان 531
ایا فراوانی نسبی هلیکو باکتر پیلوری در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 با سایرین متفاوت است 519
ارزیابی وضعیت شاخص های تن سنجی و دریافت های غذایی در بیماران مبتلا به عفونت HIV 443
مقایسه اثر و عوارض در رژیم درمانی متفاوت با استراتژی Dont s در بیماران مسلول ریوی خلط مثبت 460
هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطر ساز مرتبط 564
Isolation of hepatitis C Virus in Norjizac Vials 418