منوی اصلی

شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان

 

لازم است ضمن اجرای برنامه های آموزشی جهت آگاه سازی این جمعیت از رفتار های پر خطر و بیماری های ناشی از آن نسبت به برقراری کلاس های اموزشی در راستای ارتقای کیفیت زندگی این کودکان و نوجوانان و واکسیناسیون هپاتیت B در افراد فاقد ایمنی اقدام نمود

 

شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B


تهیه کنندگان: بهروز عطایی، زری نخودیان،آناهیتا بابک ، پریسا شعاعی، محمود محمد زاده