منوی اصلی

شیوع هپاتیت c در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی

 

با وجود پاره ای از محدودیت ها برایتشخیص و جذب افراد دارای سابقه ی اعتیاد تزریقی، این مطالعه با جذب داوطلبانه حدود نیمی از افراد مورد انتظار در سطح جامعه تجربه موفقی به شمار می رود

 

شیوع هپاتیت c در  معتادان تزریقی


تهیه کنندگان: رضا فدایی نوبری، مرجان مشکاتی، بهروز عطایی، کمال حیدری، پریسا شعاعی