منوی اصلی

شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت HIV & C در کودکان و نوجوانان خیابانی شهر اصفهان

 

لازم است کلاس های آموزشی جهت آگاه سازی این جمعیت از رفتار های پر خطر و بیماری های ناشی از آن برگزار گردد و مورد حمایت های قانونی، اجتماعی و بهداشتی قرار بگیرند

 

شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت HIV & C

 

تهیه کنندگان: بهروز عطایی، زری نخودیان، آناهیتا بابک، پریسا شعاعی، سعید صادقی