منوی اصلی

هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان: توصیف یک تجربه

 

توجه کامل کادر بهداشتی درمانی اداره ی امور زندان ها و مسئول دارالتادیب باعث شد که طرح فوق الذکر با موفقیت انجام شود

 

هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان: توصیف یک تجربه


تهیه کنندگان: زری نخودیان، بهروز عطایی، مجید یاران، علی شمس، نازیلا کسائیان