منوی اصلی

شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربال گری از طریق فراخوان عمومی

 

در این مطالعه با جذب داوطلبانه حدود نیمی از افراد مورد انتظار در سطح جامعه تحقیق به بررسی شیوع هپاتیت C در انها می پردازد

 

شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی


تهیه کنندگان: رضا فدایی نوبری، مرجان مشکاتی، بهروز عطایی، کمال حیدری، نازیلا کسائیان