منوی اصلی

غربال گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه پایلوت

 

در این مطالعه 136 نفر با ذکر دارا بودن سابقه اعتیاد تزریقی بررسی شدند که 27 مورد مثبت از نظر انتی بادی ضد هپاتیت C  گزارش گردید

 

غربال گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی


تهیه کنندگان: بهروز عطایی، مرجان مشکاتی، علی کریمی، مجید یاران، نازیلا کسائیان