منوی اصلی

غربال گری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان های استان اصفهان

 

با توجه به توفیق غربال گری هپاتیت در بین حدود 80 درصد زندانیان دارای سابقه اعتیاد تزریقی یا معتاد تزریقی استان اصفهان. این مطالعه به عنوان یک مطالعه موفق می تواند مورد توجه محققین و مسئولین سلامت کشور قرار گیرد

 

غربال گری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان های استان اصفهان


تهیه کنندگان: علیرضا کفاشیان، زری نخودیان، نازیلا کسائیان، اناهیتا بابک، مجید یاران