منوی اصلی

راهنمای بالینی برنامه اجرایی تیم سلامت: ارائه خدمات رده سنی 6 تا 25 سال

 

درباره برنامه اجرایی تیم سلامت و خدمات رده سنی 6 تا 25 سال، پایش رشد، محاسبه سن، اندازه گیری وزن، اندازه گیری قد، مراقبت از نظر وضعیت توده بدنی، هپاتیت، معاینه چشم


راهنمای بالینی برنامه اجرایی تیم سلامت: ارائه خدمات رده سنی 6 تا 25 سال