منوی اصلی

کارگاه علمی پیشگیری از کم تحرکی در دانش آموزان استان اصفهان

 

درباره آموزش پروتکل های آزمون های ترکیب بدنی، و استقامت قلبی عروقی، شاخص توده بدن، اندازه گیری قد و وزن، آزمون استقامتی دویدن


کارگاه علمی پیشگیری از کم تحرکی در دانش آموزان استان اصفهان

 

تهیه کنندگان:وازگن میناسیان، مرکز بهداشت استان اصفهان