منوی اصلی

گیاهان مورد استفاده در طب اطفال و مادر

 

گیاهان دارویی که در بیماری های اطفال و مادران مورد استفاده قرار می گیرد به تفکیک هر یک از بیماری ها ذکر شده است

 

گیاهان مورد استفاده در طب اطفال و مادر


تهیه کننده: معطر


همه اسلاید ها هم به فارسی و هم به انگلیسی هرائه شده است